________________________________________ HOROLEZECKÝ ODDÍL PELHŘIMOV__________________________________________

horolezecký Německo - Český slovník

 A

achtung Seil 

pozor lano!

absatz 

balkón

abseil 

slanění

abseilachter 

osma

abseilöse 

slaňovací oko

abstieg 

sestup

auf 

vzhůru, k, do

aufstieg 

výstup

aufwärts 

vzhůru

 

B

band 

lávka, pás

bergrettung 

horská služba

bergsteigen 

horolezectví

bis 

až do

biwak 

bivak

block 

balvan, blok

brüchig 

lámavý

buch 

kniha

C

D

dach 

střecha

doppel- 

dvojité- ... cokoli

drachtsei

ocelové lano

E

einstieg 

nástup

eisblock 

sérak

eisgerät 

výzbroj do ledu

expreßschlinge 

expreska

etwas 

poněkud, o trochu

F

festem fels 

pevná skála

fingerloch 

kapsa

flach  

plochý, mělký

führer 

vůdce - např. kletterführer - lezecký průvodce

fuß 

úpatí, -úpatí (př. wandfuß)

 

G

gipfel 

vrcholek, vrcholový- (kříž, kniha,...)

glatt 

hladký

gletscher 

ledovec

gletscherspalte 

ledovcová trhlina

grat 

hřeben

H

halb- 

polo- (poloviční lano, HMS,...)

hake

skoba

hange

sokolík

herrliche 

krásný

hinauf 

vzhůru

höhle 

jeskyně

hütte 

chata

I

immer 

neustále

]

J

joch 

sedlo, průsmyk

K

kamin 

komín

kante 

hrana

kanzel 

kazatelna

klemmblock 

vklínĕný balvan

kletter

lezecký (průvodce, vrchol,...)

knapp 

sotva, těsný, právě

knoten 

uzel

kurzen 

krátký, zkrátit

L

leicht 

jednoduchý

leiste 

římsa

links 

levo

lohnend 

vděčná, odměňující (cesta)

loch 

díra

 

M

möglich  

možný

moräne 

moréna

mühsam 

namáhavé

N

nach 

do

Nachmittag 

odpoledne

nachsteigen 

následovat

nische 

nika, výklenek

nord 

sever, severní-

notausgang 

únikovka

]

O

ost 

východ, východní-

P

paß 

sedlo, průsmyk

pfeiler 

pilíř

platte 

plotna

 

 

Q

quergang 

traverz

R

recht 

pravo

reibung 

rajbas, na tření

ring 

kruh

rinne 

rýna - žlab, žlábek

riß 

spára

rücken 

hřbet, hřeben

S

scharte 

štrbina

schlinge 

smyčka (šlinga)

schlucht 

schlüsselstelle 

klíčové místo

schnee 

sníh

schräg 

šikmý, příčný

schwierig 

těžké

seil 

lano

seitig 

-stranný (třeba ze západní strany)

sicherung 

jištění

spreize 

rozpor (šprajc)

süd 

jih, jiho-

steigeisen 

mačky

steinschlag 

pád kamení

stelle 

místo, místy

 

T

-tall 

údolí, dolina

trennt 

oddělovat

trotz 

přesto, přestože

turm 

věž

 

U

über- 

přes, nad

übergang 

přechod

überhang 

převis

umgangen 

obejít, ocházíme

unter- 

pod

V

verlauf 

průběhu

verlängerung 

protažení, prodloužení

verschneidung

von 

z

vor

před- (vrchol, ...)

W

wächte 

převěj

wand 

stěna

weg 

cesta

west 

západ

wieder 

znovu, opět

weiter  

dále, další rozsáhlejší

Z

zacke 

hrot

zu 

dober

zuerst 

nejprve, zpočátku

 

 

19.01.2009 00:15:56
rybman
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one